MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
Postępowanie w czasie epidemii
Deklaracja dostęponości
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt
Logo Dąbrowa Górnicza

Wiadomości:


Informujemy
2021-11-10

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr XXIV/510/2020 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 25 listopada 2020 r. właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących wszystkie wytworzone na danej nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, w wysokości 2,60zł od osoby w odniesieniu do stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył deklarację


 
Stanowisko nr 23 w Urzędzie Miejskim
2021-11-09

Informujemy, iż stanowisko nr 23 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej nieczynne jest do odwołania.
Mając na uwadze dobro mieszkańców Dąbrowy Górniczej
i zapobiegając rozprzestrzenianiu się koronawirusa prosimy o przesyłanie deklaracji za gospodarowanie odpadami droga elektroniczną tj. poprzez EPUAP, edeklarator dostępny na stronie www.mzgodg.pl , za pośrednictwem poczty oraz w siedzibie MZGO przy Al. J. Piłsudskiego 34C.

Lista najważniejszych telefonów MZGO:
(32) 264-46-23 wew.16,18,19 – wyjaśnienie wpłat
(32) 264-46-23 wew.22,23,24 – składanie deklaracji
(32) 264-46-23 wew.42 – reklamacje


 
Terminy zastępcze
2021-11-08

W dniu 30.03.2021 - zielone na niskiej zabudowie i plastik na firmach

W dniu 31.03.2021 - selekcja na niskiej zabudowie i papier na firmach

W dniu 03.04.2021 - zmieszane i kuchenne na niskiej zabudowie

W dniu 07.04.2021 - zmieszane na firmach


 
Informacja dot. zmiany stawki opłat
2021-11-06

Informacja dot. zmiany stawki opłat  na  nieruchomościach zamieszkałych stosownie do uchwały Nr XXIV/511/220 z dnia 25 listopada 2020r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Od 1 luty 2021r. obowiązują nowo ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i są następujące:

29,- PLN od osoby w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

58,- PLN od osoby w przypadku niezbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Opłatę wyliczoną zgodnie z nowo ustalonymi stawkami należy wnosić na dotychczasowy indywidualny rachunek bankowy do 15 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Za luty 2021r. opłaty za osoby zamieszkujące daną nieruchomość, należy dokonać  w terminie do 15 marca 2021r.

Do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklaracje zostały wysłane zawiadomienia     o zmianie stawki opłaty, w związku z czym nie mają obowiązku złożenia nowej deklaracji po zmianie stawki opłat.

Natomiast, w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz w przypadku właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art.6m ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty i następne miesiące 2021r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Można ubiegać się o dopłaty do kosztów odbioru śmieci - Odnośnik


 
Ważne przeczytaj
2021-11-05

Broszura ALBA

Odnośnik do broszury: http://mzgodg.pl/pliki/alba_broszura-a4_web.pdf

 


 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska powołała Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, który kompleksowo zajmuje się wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie Dąbrowa Górnicza.

Znajdziesz tutaj:

Kto będzie odbierał odpady z terenu naszego miasta?
Kiedy będą odbierane odpady komunalne?
Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji.
Formularz deklaracji do wypełnienia (dotyczy deklaracji składanych po 1.08.2015).
Miejsca gdzie będziesz mógł osobiście uzyskać więcej informacji.
Informacje o terminie i sposobie płatności.
Wysokość opłaty
Informacje dotyczące poprawnej segregacji odpadów.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Obowiązujące akty prawne w zakresie gospodarowania odpadami.
Aktualne artykuły z regionu dotyczace gospodarowania odpadami.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas. tel. 32 264 46 23, wyślij maila na adres: info@mzgodg.pl lub przyjdź na Al. J. Piłsudskiego 34 c, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami służą fachową wiedzą i pomogą rozwiązać twoje problemy.

Logo Dšbrowa Górnicza

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014